Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 4/2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί το Μέτρο 3.4 μαζί με τα Παραρτήματα του που αφορά την παροχή ευρυζωνικού δικτύου στις «λευκές περιοχές» με τη μέθοδο συνεταιρισμού δημόσιου-ιδιωτικού τομέα το οποίο κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15/07/09. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τα σχόλια του στο εν λόγω Μέτρο στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία), τηλέφωνο: +357-22-814854, τηλεομοιότυπο: + 357-22-321925, e-mail: himonas@mcw.gov.cy, μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2009.Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
28 Σεπτεμβρίου 2009

ΜΕΤΡΟ 3_4.pdf
Παράρτημα_2.pdf
Παράρτημα_3.pdf
Παράρτημα_1.xls


Back to Top