Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών δημοσιεύει προσχέδιο του Ευρυζωνικού Πλάνου της Κύπρου και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα σχόλια και τις θέσεις τους. Το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου αναφέρεται στην πολιτική και στους στόχους που έχει θέσει η Κυπριακή Δημοκρατία για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών ηλεκτρονικών δικτύων καθώς και στις δράσεις που προγραμματίζει να εφαρμόσει για την επίτευξη αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Back to Top