Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και η Καθοδηγητική Επιτροπή που διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση του με αριθμό 62.047 ημερομηνίας 23/05/2005, ανακοινώνουν την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την εξουσιοδότηση Ραδιοδικτύων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης. Η τελευταία ημερομηνία ανταπόκρισης είναι η 29η Δεκεμβρίου 2006.

Eggrafo Demosias Diavoulefsis - DTT - Final.pdf

Back to Top