Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩN
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 14/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 47 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2017

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2019


Σύμφωνα με τις πρόνοιες και διατάξεις των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2017, ανακοινώνεται η διενέργεια γραπτών εξετάσεων την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, και ώρα 12:00 μέχρι 14:00, για απόκτηση Πιστοποιητικού Χειριστή Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας. Στους επιτυχόντες θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Χειριστή Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας (Amateur Radio Operator Certificate).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος εξετάσεων που προνοείται στους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμούς του 2004 μέχρι 2012 και ανέρχεται στα €30,00.

Έντυπα αίτησης είναι διαθέσιμα πιο κάτω στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην ακόλουθη διεύθυνση:

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Λεωφόρος Στροβόλου 286,
Στρόβολος, Λευκωσία
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία
Τηλ.: 22-814865
Τηλεομοιότυπο: 22-321925

Η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που καθορίζεται στη σύσταση CEPT/ERC/T-R 61-02 (η οποία είναι διαθέσιμη πιο κάτω).


Γιώργος Κωμοδρόμος
Διευθυντής

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία

Έντυπο Αίτησης 2019.doc
Application form 2019.doc
TR6102.pdf

Back to Top