Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ημερίδα - “ 5th ESA PECS Call Briefing 2021”
Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021
Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία – Αίθουσα “Μακεδονία”

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ), διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα - “ 5th ESA PECS Call Briefing 2021”, τη Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021, στο Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία – Αίθουσα “Μακεδονία”.

Πιο κάτω επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις (pdf) του ΕΟΔ καθώς και η πρόσκληση της ημερίδας:

CY5_Briefing_2021_v3.pdf
CY5_Briefing_Handbook Basic of ESA Procurement.pdf
CY5_Briefing_PECS_How_to_write_a_good_proposal.pdf
CY5_PECS_Example_Proposal.pdf
CY5_PECS_PROPOSAL SUBMISSION HIGH LEVEL CHECKLIST.pdf
Registration form - 5th PECS CALL ESA Briefing_16_6_21.pdf
ST-ST-05 21-01 - Invitation 5th PECS CALL ESA Briefing_16_6_21_Official_signed.pdf

Back to Top