Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, μέσα στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των διαδικασιών ανανέωσης των εξουσιοδοτήσεων που εκδίδονται με βάση των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2012 καθώς και της προσπάθειας για παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τον πολίτη, πληροφορεί όλους τους κατόχους Εξουσιοδοτήσεων (Γενικών Εξουσιοδοτήσεων και Ατομικών Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων) ότι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ανανεώνουν τις εξουσιοδοτήσεις τους μέσω της ιστοσελίδας JCCsmart.

Ειδικότερα για να μπορέσετε να ανανεώσετε την εξουσιοδότηση σας χρειάζεται να έχετε κωδικούς πρόσβασης στην ιστοσελίδα της JCCsmart και να γνωρίζετε τον αριθμό της εξουσιοδότησης σας (αναγράφεται στην Εξουσιοδότηση που σας έχει χορηγηθεί και έχει είτε τη μορφή ΕΑΡ-Χ-20ΧΧ-ΧΧΧ είτε τη μορφή ΓΕΡ-Χ-20ΧΧ-ΧΧΧ).

Back to Top