Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


1. Ειδοποίηση ΤΗΕ 2/2013 - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων σε Διαγωνισμό για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών στις Ζώνες 900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz για την Ίδρυση και Λειτουργία 3ου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο.

  2. Έγγραφα Διαγωνισμού για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών στις Ζώνες 900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz για την Ίδρυση και Λειτουργία 3ου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο.
   3. Πακέτο Πλειοδότη - Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις Ζώνες 900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία 3ου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

   4. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται από τις 24 Ιουλίου 2013 και ώρα 11.00 πμ στις 10 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11.00 πμ.

   5. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται εκ νέου από τις 10 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11.00 πμ στις 24 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11.00 πμ.

   Back to Top