Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης
για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο.
Κωδικός Αναφοράς ΤΗΕ/ΓΕΡΗΕΤ 2/2009

Προσωρινός Νικητής του Πλειστηριασμού

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού με τον πιο πάνω τίτλο και με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου 2009, καθώς και του Πακέτου Πλειοδότη με τον πιο πάνω τίτλο και με ημερομηνία 14 Μαΐου 2010, ανακοινώνουν ότι η διαδικασία του πλειστηριασμού ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 23 Αυγούστου 2010. Ο πιο κάτω προσοντούχος πλειοδότης ανακηρύσσεται σε Προσωρινό Νικητή του διαγωνισμού αφού υπέβαλε έγκυρα την πιο υψηλή προσφορά κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού, δηλαδή το ποσό των €10.000.000.
      Όνομα Προσωρινού Νικητή: Velister Ltd
      Διεύθυνση: Λεωφόρος Ευαγόρου 31, Κτίριο Ευαγόρας, Διαμ. 41 & 42, Λευκωσία,
      Νομική Μορφή και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Εταιρεία
Ο Επίτροπος και ο Διευθυντής θα προσφέρουν στον εν λόγω Προσωρινό Νικητή του πλειστηριασμού την Εξουσιοδότηση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και την Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών, αντίστοιχα, και θα χορηγήσουν αυτές αφού ικανοποιηθούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης οι μετά τη λήξη του Πλειστηριασμού απαιτήσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων 33 και 34 των Εγγράφων Διαγωνισμού.

Λευκωσία, 26 Αυγούστου 2010
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων
Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Back to Top