Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz) για την ίδρυση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 24/08/2018 μέχρι τις 21/09/2018. Σε αυτή συμμετείχαν 3 ιδιωτικές εταιρείες (Cablenet Communication Systems Ltd, MTN Cyprus Ltd, Primetel Plc) και ένας ημικρατικός οργανισμός (ΑΤΗΚ). Στο έγγραφο που δημοσιεύεται πιο κάτω συνοψίζονται τα κυριότερα σχόλια που λήφθηκαν από τις εταιρείες/οργανισμούς καθώς και οι θέσεις του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
11 Οκτωβρίου 2018

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης.pdf

Back to Top