Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (700 MHz, 3.6 GHz, 26 GHz) για την ίδρυση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 30/08/2019 μέχρι τις 27/09/2019. Σε αυτή συμμετείχαν το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), 5 ιδιωτικές εταιρείες (Cablenet Communication Systems Ltd, epic Ltd, Primetel Plc, Avanti Communications Group plc, Hellas Satellite Consortium Ltd), ένας ημικρατικός οργανισμός (Cyta), μία εμπορική ένωση (ESOA), ένα δικηγορικό γραφείο (Σιάλαρου & Σιάλαρου), καθώς και απλοί Κύπριοι πολίτες.

Στο έγγραφο που δημοσιεύεται πιο κάτω συνοψίζονται τα κυριότερα σχόλια που λήφθηκαν στη δημόσια διαβούλευση καθώς και οι σχετικές απαντήσεις του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
26 Νοεμβρίου 2019

Results of Public Consultation_final_version_2.pdf

Back to Top