Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Προσωρινοί Νικητές του Πλειστηριασμού

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού με τον πιο πάνω τίτλο και με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου 2016, καθώς και με το Πακέτο Πλειοδότη με τον πιο πάνω τίτλο και με ημερομηνία 4 Μαρτίου 2016, ανακοινώνει ότι η διαδικασία του Πλειστηριασμού ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 1 Ιουνίου 2016. Οι πιο κάτω προσοντούχοι πλειοδότες ανακηρύσσονται Προσωρινοί Νικητές του Πλειστηριασμού καθώς υπέβαλαν έγκυρα τις τρεις (3) ψηλότερες πλειοδοτικές προσφορές:
  1.Όνομα Προσωρινού Νικητή: Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
  Διεύθυνση: Οδός Τηλεπικοινωνιών 1, ΤΘ 24929,1396 Λευκωσία
  Νομική Μορφή και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
  Προσφορά: €6.500.000
  2.Όνομα Προσωρινού Νικητή: ΜΤΝ Cyprus Limited
  Διεύθυνση: Λεωφόρος Κέννεντυ 87, 1077 Λευκωσία
  Νομική Μορφή και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Εταιρεία
  Προσφορά: €6.000.000
  3.Όνομα Προσωρινού Νικητή: Cablenet Communication Systems Ltd
  Διεύθυνση: Οδός Αγίου Νικολάου 41-49 Έγκωμη, 2408 Λευκωσία
  Νομική Μορφή και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Εταιρεία
  Προσφορά: €5.000.000

Ο Διευθυντής θα χορηγήσει στους εν λόγω Προσωρινούς Νικητές του Πλειστηριασμού Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών, αφού αυτοί ικανοποιήσουν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης τις μετά τη λήξη του Πλειστηριασμού απαιτήσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 31 των Εγγράφων Διαγωνισμού.

Back to Top