Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Περιγραφή

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνουν την δημοσίευση των σχολίων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την εξουσιοδότηση Συστημάτων TETRA. Τόσο το έγγραφο που αφορά την εν λόγω δημόσια διαβούλευση όσο και τα σχόλια των συμμετεχόντων βρίσκονται στις ιστοσελίδες http://www.ocecpr.org.cy (ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και http://www.mcw.gov.cy/dec (ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών). Η τελευταία ημερομηνία ανταπόκρισης ήταν η 4η Ιανουαρίου 2008.

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων/Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Λευκωσία

12 Μαΐου 2008

Netfon.pdf
Telectronics.pdf


Back to Top