Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ



Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας, ανακοινώνουν την έναρξη Αίτησης για Παροχή Πληροφοριών για το πιο κάτω θέμα:
«Request for Information (RFI) for a new Submarine Cable Link between Cyprus and Greece»

Το έγγραφο είναι διαθέσιμο πιο κάτω και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις απαντήσεις του, μέχρι τις 08 Ιουνίου 2021.
Οι απαντήσεις μπορούν να σταλούν στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ακόλουθες διευθύνσεις:

gkomodromos@dec.dmrid.gov.cy, nioannou@dec.dmrid.gov.cy, ggtt@mindigital.gr

Joint Request for Information Cyprus.docx

Back to Top