Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Σχετικές πληροφορίες αναφορικά με την εισαγωγή του Ευρώ από τη Δημόσια Υπηρεσία. Παρατίθεται πίνακας τελών σε Λίρες και σε Ευρώ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Pinakas Telon metatroph se euro.pdf

Back to Top