Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις Πρόνοιες των περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια Υπηρεσία και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμων του 1995 έως 2004, έχει προκύψει ανάγκη για έκτακτη απασχόληση για τη θέση Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Τεχνικός Κλάδος) για τα έτη 2007-2008. Λεπτομέρειες στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 10/8/07, καθώς και στο συνημμένο έγγραφο.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 5 Σεπτεμβρίου 2007.

Prosipsi ektaktou ipallilou.pdf

Back to Top