Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 18/2019

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Παράταση Διάρκειας Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση
του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002 (146(Ι)/2002)

Μετά από σχετικό αίτημα φορέων της αγοράς, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει την παράταση της διάρκειας της δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002 (146(Ι)/2002). Η νέα προθεσμία υποβολής σχολίων είναι η 27η Νοεμβρίου 2019.

Back to Top