Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κωδ. Αναφ. ΤΗΕ Δ1/2018)

Προσωρινός Νικητής του Πλειστηριασμού

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού με τον πιο πάνω τίτλο και με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 2018, καθώς και με το Πακέτο Πλειοδότη με τον πιο πάνω τίτλο και με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2018, ανακοινώνει ότι η διαδικασία του Πλειστηριασμού ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 15η Μαΐου 2019. Ο πιο κάτω προσοντούχος πλειοδότης ανακηρύσσεται Προσωρινός Νικητής του Πλειστηριασμού καθώς υπέβαλε έγκυρα την ψηλότερης πλειοδοτική προσφορά κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού, δηλαδή το ποσό των €7.000.000.

Όνομα Προσωρινού Νικητή: Cablenet Communication Systems Ltd
Διεύθυνση: Οδός Αγίου Νικολάου 41-49, Nimeli Court Block A 2ος όροφος, Έγκωμη, 2408 Λευκωσία
Νομική Μορφή και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Εταιρεία

Ο Διευθυντής θα χορηγήσει στον εν λόγω Προσωρινό Νικητή του Πλειστηριασμού Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών, αφού αυτός ικανοποιήσει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης τις μετά τη λήξη του Πλειστηριασμού απαιτήσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 31 των Εγγράφων Διαγωνισμού.

Back to Top