Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στο πλαίσιο χρηματοδότησης WiFis από κρατικά κονδύλια (εθνικά ή/και ευρωπαϊκά), γνωστοποιεί ότι προτίθεται να αντικαταστήσει τη Γενική Εξουσιοδότηση για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων και από ασύρματα τοπικά δίκτυα και από συστήματα ασύρματης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Back to Top