Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων στις Ζώνες 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, και 2500MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και
Τροποποίηση Υφιστάμενων Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (MTN και ΑΤΗΚ) στις
Ζώνες 900MHz, 1800MHz και 2100MHz

Δημοσίευση Απαντήσεων/Σχολίων

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει τη δημοσίευση των απαντήσεων/σχολίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, και 2500MHz, για την ίδρυση και λειτουργία δικτύου/ων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και για την τροποποίηση υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (MTN και ΑΤΗΚ) στις ζώνες 900MHz, 1800MHz και 2100MHz.

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 14.12.2012 μέχρι τις 30.01.2013. Σε αυτή συμμετείχαν 4 ιδιωτικές εταιρείες (Cablenet, MTN, Primetel, Kleos s.a.l.) ένας ημικρατικός οργανισμός (ΑΤΗΚ) και μια ανεξάρτητη αρχή (ΓΕΡΗΕΤ). Στο έγγραφο που δημοσιεύεται πιο κάτω συνοψίζονται τα κυριότερα σχόλια που λήφθηκαν από τις εταιρείες/οργανισμούς.


Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
28 Φεβρουαρίου 2013

Απαντήσεις και Σχόλια Δημόσιας Διαβούλευσης.pdf

Back to Top