Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 9/2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κωδικός Αναφοράς ΤΗΕ Δ1/2016)

Απόφαση Χορήγησης Εξουσιοδοτήσεων

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού με τον πιο πάνω τίτλο και με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου 2016 καθώς και σύμφωνα με τον περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμο του 2002 όπως έχει τροποποιηθεί, ανακοινώνει ότι οι εταιρείες/οργανισμοί Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και ΜΤΝ Cyprus Limited έχουν ικανοποιήσει τις μετά τη λήξη του Πλειστηριασμού απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, ο Διευθυντής έχει αποφασίσει τη χορήγηση των αντίστοιχων Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών στις αναφερόμενες εταιρείες/οργανισμούς.

Back to Top