Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης για τη χορήγηση εξουσιοδότησης για τη χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την ίδρυση και λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 18/06/2021 μέχρι τις 16/07/2021. Στη δημόσια διαβούλευση λάβαμε δύο (2) συνεισφορές, μια (1) από την εταιρεία Alpha Television Cyprus Ltd και μια (1) από κοινού από τις εταιρείες GORNA SYSTEMS LTD (CAPITAL TV), CBC TVMALL, K.K. EXTRA TV LTD, SMILE TV & PLUS TV.

Στο παρόν έγγραφο συνοψίζονται τα κυριότερα σχόλια που λήφθηκαν στη δημόσια διαβούλευση καθώς και οι σχετικές απαντήσεις του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
16 Αυγούστου 2021

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης(Public Consultation Results)_final.pdf

Back to Top