Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνουν την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την εξουσιοδότηση Συστημάτων TETRA. Το έγγραφο που αφορά την εν λόγω δημόσια διαβούλευση βρίσκεται στις ιστοσελίδες http://www.ocecpr.org.cy (ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και http://www.mcw.gov.cy/dec (ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών). Η τελευταία ημερομηνία ανταπόκρισης είναι η 4η Ιανουαρίου 2008.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων/Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Λευκωσία
28 Νοεμβρίου 2007

EC_PublicConsult_ TETRA_GR_PCEC-18-2007_29-11-07.pdf

Back to Top