Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 1/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων στις Ζώνες 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, και 2500MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και
Τροποποίηση Υφιστάμενων Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (MTN και ΑΤΗΚ) στις
Ζώνες 900MHz, 1800MHz και 2100MHz

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Απαντήσεων

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής απαντήσεων/σχολίων στις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της εν λόγω δημόσιας διαβούλευσης παρατείνεται από τις 18 Ιανουαρίου 2013 μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2013.


Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
11 Ιανουαρίου 2013

Back to Top