Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


O Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει τη δημοσίευση των σχολίων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την αδειοδότηση της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 1790-1800 MHz. Από τη σχετική λίστα παραλείπονται εκείνοι που ζήτησαν εμπιστευτικότητα. Η τελευταία ημερομηνία ανταπόκρισης ήταν η 19η Ιανουαρίου 2007.

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων/Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
9 Φεβρουαρίου 2007

Sxolia Areeba.pdf
Sxolia Broadnet.pdf

Back to Top