Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ιστοσελίδα προβολής μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (Η/Μ) για σταθερούς σταθμούς - ραδιοεπικοινωνίας (σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, επίγειους δορυφορικούς σταθμούς, μικροκυμματικές ζεύξεις, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, κτλ) στην Κύπρο. Η παρουσίαση των μετρήσεων γίνεται σε ψηφιακό χάρτη ενώ περιέχει χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Back to Top