Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Με την παρούσα ανακοίνωση πληροφορείστε ότι ο Τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός της Κοινοπολιτείας (Commonwealth Telecommunications Organization – CTO) καλεί τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τα Βραβεία Κοινοπολιτείας στις Τεχνολογίες Πληροφορίων και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που αποσκοπούν στην αναγνώριση σημαντικών επιτευγμάτων από χώρες και οργανισμούς καθώς επίσης και στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Τα βραβεία χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

Βραβεία Χωρών:
• Πρωτοβουλίες για καθολική πρόσβαση
• Πρωτοβουλίες για ευρυζωνική πρόσβαση
• Πολιτικές ΤΠΕ και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες
• Πρωτοβουλίες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
• Πρωτοβουλίες για τη διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων
• Εφαρμογές (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική εκπαίδευση, ηλεκτρονική γεωργία και ηλεκτρονικό εμπόριο)

Βραβεία Βιομηχανίας:
• Πρωτοβουλίες για καθολική πρόσβαση
• Πρωτοβουλίες για ευρυζωνική πρόσβαση
• Πρωτοβουλίες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
• Εφαρμογές (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική εκπαίδευση, ηλεκτρονική γεωργία και ηλεκτρονικό εμπόριο)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση awards@cto.int

Περσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.cto.int/ictawards/

Back to Top