Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΕ/ΓΕΡΗΕΤ 3/2011

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Για Χορήγηση
Εξουσιοδοτήσεων Για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ασύρματης Πρόσβασης και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων

Δυνάμει της παραγράφου 10 των Εγγράφων Διαγωνισμού ημερομηνίας 21 Απριλίου 2011 με τίτλο «Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ασύρματης Πρόσβασης και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο» και κωδικό «ΤΗΕ/ΓΕΡΗΕΤ 1/2011», ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνουν ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται από τις 22 Ιουλίου 2011 και ώρα 11.00 πμ στις 30 Αυγούστου 2011 και ώρα 11.00πμ.

Back to Top