Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


O Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προτείνει στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο, προσχέδιο Νόμου με τίτλο «Ο Περί της Εφαρμογής Κοινοτικού Κανονισμού Σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά Νόμος του 2016». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Back to Top