Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


1. Ειδοποίηση ΤΗΕ 3/2013 - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων σε Διαγωνισμό για τη Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών στη Ζώνη 2600 MHz για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο.

2. Έγγραφα Διαγωνισμού για τη Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών στη Ζώνη 2600 MHz για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο.

3. Πακέτο Πλειοδότη - Πλειστηριασμοί για τη Χορήγηση Ατομικών Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, στη Ζώνη 2600 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

4. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται από τις 31 Ιουλίου 2013 και ώρα 11.00 πμ στις 12 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11.00 πμ.

5. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται εκ νέου από τις 12 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11.00 πμ στις 25 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11.00 πμ.

Back to Top