Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 3/2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004


Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων γνωστοποιεί δυνάμει του άρθρου 7(2) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι (Αρ.2) του 2004 ότι προτίθεται να προσθέσει νέα κατηγορία ραδιοσυχνοτήτων στο διάταγμα που θα εκδώσει αναφορικά με την εξαίρεση ραδιοσυχνοτήτων από την υποχρέωση εξασφάλισης εξουσιοδότησης από τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Η προσθήκη αφορά τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 21.65 GHz – 26.65 GHz για χρήση από ραντάρς μικρής εμβέλειας που βρίσκονται σε οχήματα.

Το προσχέδιο του διατάγματος συμπεριλαμβανομένου της προσθήκης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec /ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του, αναφορικά με τη προσθήκη, στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία), τηλέφωνο: +357-22-814853, τηλεομοιότυπο: + 357-22-321925, e-mail: himonas@mcw.gov.cy, μέχρι τις 20 Ιουνίου 2005.


Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Λευκωσία
20 Μαϊου 2005

Back to Top