Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το 2ο Προσχέδιο της Ψηφιακής Στρατηγικής θα αποτελέσει θέμα συζήτησης στην επικείμενη συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στο 2ο προσχέδιο της ψηφιακής στρατηγικής έχουν ληφθεί υπόψη τα σχόλια/απόψεις από την εσωτερική διαβούλευση μεταξύ των αρμοδίων Υπουργείων /Τμημάτων, τα σχόλια από την προηγούμενη συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής το Νοέμβριο 2010 καθώς και τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις που έγιναν από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με όλα τα αρμόδια Υπουργεία/Τμήματα.

(μόνο τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής έχουν πρόσβαση στο έγγραφο)

PROSXEDIO PSIFIAKIS STRATHGIKHS Aprilios 2011 .pdf

Back to Top