Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 4/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κωδ. Αναφ. ΤΗΕ Δ1/2018)

Κατάλογος Προσοντούχων Πλειοδοτών

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού με τον πιο πάνω τίτλο και με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 2018, ανακοινώνει ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έχει ολοκληρωθεί. Οι πιο κάτω αιτητές κρίθηκαν ότι πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στα προαναφερθέντα Έγγραφα Διαγωνισμού, και έχουν επιλεγεί να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο των Προσοντούχων Πλειοδοτών.

1. Όνομα Αιτητή: Cablenet Communication Systems Ltd
Διεύθυνση: Οδός Αγίου Νικολάου 41-49, Nimeli Court Block A 2ος όροφος, Έγκωμη, 2408 Λευκωσία
Νομική Μορφή και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Εταιρεία

2. Όνομα Αιτητή: Primetel PLC
Διεύθυνση: The Maritime Center, Λεωφ. Ομονοίας 141, 3045 Λεμεσός
Νομική Μορφή και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Εταιρεία

Back to Top