Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Σήμερα ο EUSPA γίνεται επίσημα ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, σηματοδοτώντας το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ. Βασιζόμενος στην κληρονομιά του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, ο EUSPA θα αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες προκειμένου να δημιουργήσει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και για την οικονομία της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πιο κάτω σχετικό έγγραφο.

Press Release_EUSPA_EL.pdf

Back to Top