Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 4/2018

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας
στο πλαίσιο της Υιοθέτησης Αποφάσεων της CEPT/ECC

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στο πλαίσιο της υιοθέτησης των Αποφάσεων της CEPT/ECC με αρ. αναφ. ECC/DEC/(15)02, ECC/DEC/(15)03, ECC/DEC/(15)04, ECC/DEC/(16)03, ECC/DEC/(17)03, ECC/DEC/(17)04, ανακοινώνει την πρόθεση του να τροποποιήσει το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας συμπεριλαμβάνονται στο πιο κάτω έγγραφο.

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του, αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις, στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία, τηλέφωνο: +357 22814854, τηλεομοιότυπο: +357 22321925, email: gkomodromos@mcw.gov.cy), μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Publi consultation for national frequency plan.pdf

Back to Top