Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΕ 10/2013

Δυνάμει της παραγράφου 5 των Εγγράφων Διαγωνισμού ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2013 με τίτλο «Πλειστηριασμοί για τη Χορήγηση Ατομικών Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, στη Ζώνη 2600 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» και κωδικό αναφοράς: ΤΗΕ Δ2/2013, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται εκ νέου από τις 12 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11.00 πμ στις 25 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11.00 πμ.

Back to Top