Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΕ 9/2013
    Δυνάμει της παραγράφου 5 των Εγγράφων Διαγωνισμού ημερομηνίας 31 Μαΐου 2013 με τίτλο «Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις Ζώνες 900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία 3ου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» και κωδικό αναφοράς: ΤΗΕ Δ1/2013, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται εκ νέου από τις 10 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11.00 πμ στις 24 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11.00 πμ.

    Back to Top