Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό τη δημιουργία του σχεδίου «Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ): Δράσεις για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη της ΤΝ στην Κύπρο»

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 06/09/2018 μέχρι τις 07/10/2019. Στο παρόν έγγραφο συνοψίζονται τα κυριότερα σχόλια που λήφθηκαν από τους συμμετέχοντες, καθώς και οι θέσεις των Ομάδων Εργασίας (ΟΕ) και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (THE).

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
31/10/2019

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης.docx
Σχέδιο Στρατηγικής ΤΝ_Δημόσια Διαβούλευση 10.2019.docx

Back to Top