Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Περιγραφή
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 14/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2016

Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διάταγμα του 2016

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διάταγμα του 2016.

Το προσχέδιο του Διατάγματος είναι διαθέσιμο πιο κάτω και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του αναφορικά με το εν λόγω διάταγμα στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1305 Λευκωσία), τηλέφωνο: +357-22-814854 τηλεομοιότυπο: +357-22-321925 email: gkomodromos@mcw.gov.cy, μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2017.


Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
20 Δεκεμβρίου 2016

Order authorisation exepmt 2015 No.2- PI 451 2015 modification.pdf

Back to Top