Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Κοινή Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για την ανάπτυξη Δικτύων κινητής τηλεφωνίας - Καθορισμός και έλεγχος εθνικών ορίων έκθεσης.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf

Back to Top