Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Δράση 1.1 - ΓΕΡΗΕΤ,ΤΗΕ.docx
Δράση 1.2- ΓΕΡΗΕΤ.docx
Δράση 1.3- ΤΗΕ.docx
Δράση 1.4 - ΓΕΡΗΕΤ.docx
Δράση 1.5 - ΓΕΡΗΕΤ.docx
Δράση 2.1 - ΤΗΕ.docx
Δράση 3.1 -ΓΕΡΗΕΤ.docx
Δράση 3.2 -ΓΕΡΗΕΤ.docx
Δράση 4.1 -ΓΕΡΗΕΤ.docx
Δράση 4.2 -Φορείς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.docx
Δράση 4.3 -ΤΗΕ.docx
Δράση 5.1 -ΓΕΡΗΕΤ.docx
Δράση 5.2 -ΤΥΠ.docx
Δράση 5.3 - ΚΕΑΔ.docx
Δράση 5.4 - ΓΕΡΗΕΤ, ΤΥΠ, ΚΕΑΔ.docx
Δράση 5.5 - ΓΕΡΗΕΤ.docx
Δράση 5.6 - ΓΕΡΗΕΤ.docx
Δράση 5.7 - ΓΕΡΗΕΤ.docx
Δράση 5.8 -ΥΠΠ.docx
Δράση 6.1 -THE,ΤΥΠ,ΗΜΥ.docx
Δράση 6.2 -THE,ΤΥΠ,ΗΜΥ.docx
Δράση 6.3 -ΚΕΑΔ.docx
Δράση 7.1 -ΤΥΠ.docx
Δράση 7.2 -ΤΥΠ.docx
Δράση 7.3 -ΤΥΠ.docx
Δράση 7.4 -ΤΥΠ.docx
Δράση 7.5 -ΤΥΠ.docx
Δράση 7.6 -ΤΥΠ,ΤΔΔΠ.docx
Δράση 7.7 -ΤΥΠ.docx
Δράση 7.8 -ΤΥΠ.docx
Δράση 7.9 -ΤΥΠ.docx
Δράση 7.10 -ΤΥΠ, ΥΟ.docx
Δράση 7.11 -ΤΥΠ, ΤΔΔΠ.docx
Δράση 7.12 -ΤΥΠ.docx
Δράση 7.13 -ΤΥΠ.docx
Δράση 7.14 -ΤΥΠ.docx
Δράση 7.15 -ΤΥΠ.docx
Δράση 7.16 -ΤΥΠ, ΤΔΔΠ.docx
Δράση 7.17 ΤΥΠ.docx
Δράση 7.18 ΤΥΠ.docx
Δράση 7.19 ΤΥΠ, ΤΔΔΠ.docx
Δράση 7.20 ΤΥΠ, ΤΔΔΠ.docx
Δράση 7.21 ΤΥΠ, ΤΔΔΠ.docx
Δράση 7.22 ΤΔΔΠ.docx
Δράση 7.23 ΤΥΠ.docx
Δράση 8.1 Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων.docx
Δράση 8.2 Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων.docx
Δράση 8.3 Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων.docx
Δράση 8.4 Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων.docx
Δράση 8.5 Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων.docx
Δράση 9.1 Υπουργείο Υγείας, ΤΥΠ.docx
Δράση 9.2 Υπουργείο Υγείας, ΤΥΠ.docx
Δράση 9.3 Υπουργείο Υγείας.docx
Δράση 9.4 Υπουργείο Υγείας, ΤΥΠ.docx
Δράση 9.5 Υπουργείο Υγείας.docx
Δράση 9.6 Υπουργείο Υγείας .docx
Δράση 10.1 Υπουργείο Εσωτερικών, ΤΥΠ.docx
Δράση 10.2 ΤΗΕ.docx
Δράση 10.3 ΤΥΠ.docx
Δράση 11.1 Πολιτιστικές Υπηρεσίες ΥΠΠ.docx
Δράση 11.2 Τμήμα Αρχαιοτήτων.docx
Δράση 11.3 Τμήμα Αρχαιοτήτων.docx
Δράση 11.4 Τμήμα Αρχαιοτήτων.docx
Δράση 12.1 ΥΕΒΤ.docx
Δράση 12.2 ΚΟΤ.docx
Δράση 12.3 ΚΟΤ.docx
Δράση 12.4 ΚΟΤ.docx
Δράση 13.1 ΥΕΒΤ.docx
Δράση 13.2 ΥΕΒΤ.docx
Δράση 14.1 ΚΕΠΑ .docx
Δράση 14.2 ΚΕΠΑ .docx
Δράση 14.3 ΚΕΠΑ.docx
Δράση 14.4 ΚΕΠΑ.docx
Δράση 14.5 ΚΑΔΔ.docx
Δράση 15.1 ΤΗΕ.docx
Δράση 15.2 ΤΗΕ.docx
Δράση 16.1 ΥΠΠ.docx
Δράση 16.2 ΥΠΠ, ΤΥΠ.docx
Δράση 16.3 ΥΠΠ .docx
Δράση 16.4 ΥΠΠ.docx
Δράση 16.5 ΥΠΠ.docx
Δράση 16.6 ΥΠΠ .docx
Δράση 16.7 ΥΠΠ.docx
Δράση 16.8 ΥΠΠ .docx
Δράση 16.9 ΥΠΠ.docx
Δράση 16.10 ΥΠΠ.docx
Δράση 16.11 ΥΠΠ.docx
Δράση 16.12 ΥΠΠ .docx
Δράση 16.13 ΥΠΠ .docx
Δράση 17.1 ΥΕΒΤ .docx
Δράση 17.2 ΥΕΒΤ.docx
Δράση 17.3 ΥΕΒΤ.docx
Δράση 17.4 ΥΕΒΤ.docx
Δράση 17.5 ΥΕΒΤ, ΥΟ.docx
Δράση 17.6 ΥΕΒΤ, ΥΟ.docx
Δράση 17.7 ΥΕΒΤ, ΥΟ.docx
Δράση 17.8 ΥΕΒΤ, Γενικό Λογιστήριο.docx
Δράση 17.9 ΤΥΠ, CITEA.docx
Δράση 17.10 ΥΕΒΤ.docx
Δράση 17.11 CIPA.docx
Δράση 17.12 ΤΗΕ.docx
Δράση 18.1 ΤΔΕ.docx
Δράση 18.2 ΤΔΕ.docx
Δράση 18.3 ΤΔΕ.docx
Δράση 18.4 ΤΔΕ.docx
Δράση 19.1 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.docx
Δράση 19.2 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.docx
Δράση 19.3 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.docx
Δράση 19.4 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας.docx
Δράση 19.5 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας.docx
Δράση 19.6 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας, ΑΗΚ.docx
Δράση 20.1 ΥΕΚΑ, ΤΔΔΠ, ΤΥΠ.docx
Δράση 21.1 ΤΗΕ.docx
Δράση 21.2 ΤΗΕ .docx
Δράση 21.3 ΓΕΡΗΕΤ.docx
Δράση 22.1 ΤΗΕ.docx
Δράση 22.2 ΤΗΕ, ΤΔΔΠ.docx
Πίνακας 1 Ψηφιακής Στρατηγικής - Όλες οι δράσεις της στρατηγικής.docx

Back to Top