Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 4/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2017

Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματος του 2010 μέχρι 2017 και έκδοση μιας νέας Γενικής Εξουσιοδότησης


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στο πλαίσιο της υιοθέτησης νέας ρύθμισης για τη χρήση της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 59-63 GHz, για εξωτερικούς χώρους, από ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων γνωστοποιεί ότι προτίθεται να τροποποιήσει το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2010 μέχρι 2017 και επιπλέον, γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει νέα Γενική Εξουσιοδότηση για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από Ευρυζωνικά Συστήματα Μετάδοσης Δεδομένων και από Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα και από Συστήματα Ασύρματης Πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων Τοπικών Δικτυών Ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) προς αντικατάσταση της υφιστάμενης Γενικής Εξουσιοδότηση με αρ. ΑΔΠ 800/215.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
9 Νοεμβρίου 2017

Back to Top