Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης
για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο.
Κωδικός Αναφοράς ΤΗΕ/ΓΕΡΗΕΤ 2/2009

Κατάλογος Προσοντούχων Πλειοδοτών
Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού με τον πιο πάνω τίτλο και με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου 2009, ανακοινώνουν ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, έχει ολοκληρωθεί. Οι πιο κάτω αιτητές κρίθηκε, ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στα προαναφερθέντα Έγγραφα Διαγωνισμού, και έχουν εγκριθεί να συμμετάσχουν στον πλειστηριασμό για τη χορήγηση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων.

1. Όνομα Αιτητή: Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
   Διεύθυνση: Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396
   Νομική Μορφή και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
2. Όνομα Αιτητή: LRG Enterprises Ltd
   Διεύθυνση: Κάδμου και Αγίου Παύλου 2, Τ.Θ. 25334, 1308
   Νομική Μορφή και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Εταιρεία
3. Όνομα Αιτητή: Velister Ltd
   Διεύθυνση: Λεωφόρος Ευαγόρου 31, Κτίριο Ευαγόρας, Διαμ. 41 & 42
   Νομική Μορφή και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Εταιρεία
Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής Πλειστηριασμού

Ο πλειστηριασμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στη Λευκωσία (Λεωφόρος Στροβόλου 286). Η ημερομηνία εκκίνησης του πλειστηριασμού έχει ορισθεί η 28η Ιουνίου 2010 και ο πρώτος γύρος αναμένεται να αρχίσει στις 10:00πμ.


Πακέτο Πλειοδότη

Οι κανόνες και τα στάδια διεξαγωγής του πλειστηριασμού, καθώς και άλλες υποστηρικτικές διαδικασίες περιγράφονται λεπτομερώς στο Πακέτο Πλειοδότη, το οποίο είναι διαθέσιμο πιο κάτω καθώς και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (www.ocecpr.org.cy).

Λευκωσία, 14 Μαΐου 2010
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Bidders Package-DTT(final).doc

Back to Top