Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το έργο H2020 Teaming EXCELSIOR βασίζεται στις υπάρχουσες δυνατότητες του Ερευνητικού Κέντρου ERATOSTHENES. Στόχος του προτεινόμενου έργου TEAMING είναι η περαιτέρω προώθηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου Ερευνητικού Κέντρου ERATOSTHENES (ERC), το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ένα βιώσιμο και αυτόνομο κέντρο αριστείας (CoE) για την επιτήρηση της γης καθώς και για παρακολούθηση του περιβάλλοντος από το διάστημα, το οποίο θα προσφέρει την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υποστηρίζει σθεναρά το Έργο EXCELSIOR με οποιονδήποτε τρόπο και μοιράζεται ένα κοινό όραμα για την αναβάθμιση του υφιστάμενου Ερευνητικού Κέντρου ERATOSTHENIS σε ένα κέντρο καινοτομίας, έρευνας και εκπαίδευσης παγκόσμιας κλάσης. Ειδικότερα ένα από τα Τμήματά του, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι συνεργάτης της ομάδας EXCELSIOR.

Πιο κάτω επισυνάπτεται το Ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) Νο.2 του EXCELSIOR Project:

EXCELSIOR Newsletter no.2.pdf

Back to Top