Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 7/2016

Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κωδικός Αναφοράς ΤΗΕ Δ1/2016)

Κατάλογος Προσοντούχων Πλειοδοτών

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού με τον πιο πάνω τίτλο και με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου 2016, ανακοινώνει ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έχει ολοκληρωθεί. Οι πιο κάτω αιτητές κρίθηκαν ότι πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στα προαναφερθέντα Έγγραφα Διαγωνισμού, και έχουν επιλεγεί να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο των Προσοντούχων Πλειοδοτών.

1. Όνομα Αιτητή: Cablenet Communication Systems Ltd
Διεύθυνση: Οδός Αγίου Νικολάου 41-49 Έγκωμη, 2408 Λευκωσία
Νομική Μορφή και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Εταιρεία

2. Όνομα Αιτητή: Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
Διεύθυνση: Οδός Τηλεπικοινωνιών 1, ΤΘ 24929,1396 Λευκωσία
Νομική Μορφή και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου

3. Όνομα Αιτητή: Primetel PLC
Διεύθυνση: The Maritime Center, Λεωφ. Ομονοίας 141, 3045 Λεμεσός
Νομική Μορφή και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Εταιρεία

4. Όνομα Αιτητή: ΜΤΝ Cyprus Limited
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κέννεντυ 87, 1077 Λευκωσία
Νομική Μορφή και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Εταιρεία

Back to Top