Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩN
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 02/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 47 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2013 - ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2015

Σύμφωνα με τις πρόνοιες και διατάξεις των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2013, ανακοινώνεται η διενέργεια γραπτών εξετάσεων την Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 10:00 μέχρι 12:00 για απόκτηση Πιστοποιητικού Χειριστή Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας. Στους επιτυχόντες θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Χειριστή Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας (Amateur Radio Operator Certificate).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος εξετάσεων που προνοείται στους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμούς του 2004 μέχρι 2012 και ανέρχεται στα €30,00. Έντυπα αίτησης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην ακόλουθη διεύθυνση:
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Λεωφόρος Στροβόλου 286,
Στρόβολος, Λευκωσία
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία
Τηλ.: 22-814846
Τηλεομοιότυπο: 22-321925

Η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που καθορίζεται στη σύσταση CEPT/ERC/T-R 61-02.


Γιώργος Κωμοδρόμος
Αν. Διευθυντής

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
08 Μαΐου 2015

Οδηγίες προς εξεταζόμενους 2015.pdf
Έντυπο Αίτησης 2015.pdf
TR6102.pdf

Back to Top