Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Στο παρόν στάδιο, τo προσχέδιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου είναι υπό εσωτερική διαβούλευση μεταξύ των αρμοδίων Υπουργείων /Τμημάτων. Θα ακολουθήσει σύντομα ανοικτή δημόσια διαβούλευση.

Προσχέδιο Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου.pdf

Back to Top