Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


1. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) ανακοινώνει ότι διεξάγεται διαδικτυακή έρευνα, η οποία αφορά μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσες επιχειρήσεις συμπληρώσουν πλήρως το ερωτηματολόγιο μέχρι τις 06/09/2015, θα λάβουν μέρος σε κλήρωση, όπου ο τυχερός θα κερδίσει ένα Tablet iPad Air 2 Wi-Fi 16GB. Για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο πατήστε στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.surveymonkey.com/r/CQD6DTC

2. Η έρευνα διενεργείται για το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών), στο πλαίσιο του έργου BRESAT (http://www.cip-bresat.eu/) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την κοινοπραξία των εταιριών Adroit Economics, Point Topic και The Fifth Sector σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (Σχολή Περιβάλλοντος, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης) και το Tech Partnership Company. Η έρευνα έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει τη συμβολή των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας αξιολόγησης της σημασίας της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.

3. Οι επιχειρήσεις που θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, θα λάβουν έκθεση στην οποία θα καταγράφεται η χρήση της ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο από τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο, καθώς και τα οφέλη και οι οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν. Παράλληλα μέσα από τη διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν χρήσεις της ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, τις οποίες ενδεχομένως να μην έχουν αξιοποιήσει.

4. Οι απαντήσεις που θα δοθούν στο ερωτηματολόγιο είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και από την ερευνητική κοινοπραξία για τους σκοπούς διενέργειας της έρευνας. Τα αποτελέσματα που θα δημοσιοποιηθούν θα αφορούν συγκεντρωτικά αποτελέσματα, μέσους όρους, τάσεις κλπ. και σε καμιά περίπτωση δεν θα αναφέρονται στις απαντήσεις που θα δοθούν από την κάθε εταιρεία ξεχωριστά.

5. Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προτρέπει τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην έρευνα, αφού τα αποτελέσματα της, όπως η καταγραφή της χρήσης, τα οφέλη και οι επιπτώσεις από την ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο, είναι πληροφόρηση χρήσιμη για τη διαμόρφωση και υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών μας στόχων για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Back to Top