Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Στο Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης αναφέρονται όλοι οι ραδιοφωνικοί οργανισμοί οι οποίοι εκπέμπουν στην Κύπρο, οι ραδιοσυχνότητες ανά σημείο εκπομπής, το εύρος ζώνης, η ισχύς εξόδου καθώς και η μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς για το κάθε σημείο εκπομπής.

FM Frequencies-February 2017.xlsx

Back to Top