Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Δημοσίευση Απαντήσεων/Σχολίων

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει τη δημοσίευση των απαντήσεων/σχολίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 1470 MHz, 2600 MHz, 3600 MHz) για την ίδρυση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 4/09/2015 μέχρι τις 2/10/2015. Σε αυτή συμμετείχαν 2 ιδιωτικές εταιρείες (Cablenet, MTN) και ένας ημικρατικός οργανισμός (ΑΤΗΚ). Στο έγγραφο που δημοσιεύεται πιο κάτω συνοψίζονται τα κυριότερα σχόλια που λήφθηκαν από τις εταιρείες/οργανισμούς.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
30 Οκτωβρίου 2015

Απαντήσεις και Σχόλια Δημόσιας Διαβούλευσης.pdf

Back to Top