Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 6/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων στις Ζώνες 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, και 2500MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και
Τροποποίηση Υφιστάμενων Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (MTN και ΑΤΗΚ) στις
Ζώνες 900MHz, 1800MHz και 2100MHz


Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, και 2500MHz, για την ίδρυση και λειτουργία δικτύου/ων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και με σκοπό την τροποποίηση υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (MTN και ΑΤΗΚ) στις ζώνες 900MHz, 1800MHz και 2100MHz.

Το έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης βρίσκεται πιο κάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν, μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2013, στις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό.

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επώνυμα, είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη (επιστολή ή fax) και ηλεκτρονική μορφή (e-mail), στον

Αν. Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1305 Λευκωσία),
τηλέφωνο: +357-22-814854,
τηλεομοιότυπο: +357-22-321925,
email: gkomodromos@mcw.gov.cyΤμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
14 Δεκεμβρίου 2012

Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης για την Αδειοδότηση του Ραδιοφάσματος 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2500MHz.pdf

Back to Top